Stichting MBW

Stichting Multifunctionele Buitenruimte Wijnaldum opgericht.

Op 24-08-2023 is de Stichting Multifunctionele Buitenruimte Wijnaldum officieel opgericht. De statuten van deze stichting zijn ondertekend door het voorlopige bestuur van de stichting, Arend Leutscher voorzitter, Fokke Terpstra penningmeester en Rop Pronk secretaris. Toegevoegd als bestuurslid is Berber Hauser namens de ijsvereniging Ysmahorn.

Naast de “gebruikelijke” statutaire verplichtingen zijn er twee extra aandachtspunten in de statuten opgenomen.
1. De status als “Algemeen Nut Beogende Instelling”, de ANBI-status van de stichting. De ANBI-status moet aangevraagd worden bij de Belastingdienst en om deze status van de Belastingdienst te verkrijgen moet de stichting aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste zijn:
– De instelling moet volledig gericht zijn op het algemeen nut. Dit moet onder andere blijken uit de statutaire doelstelling en de voorgenomen activiteiten.
– De instelling moet met nagenoeg geheel van al haar activiteiten het algemeen belang dienen. Dit is de 90%-eis.
– De instelling heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar activiteiten die het algemeen belang dienen.
Daarnaast zijn er nog aanvullende voorwaarden om de ANBI-status te verkrijgen, deze kun je vinden op: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen

Het voordeel van het hebben van een ANBI-status is de mogelijkheid om giften en/of donaties te ontvangen en deze giften en/of donaties zijn voor de gevers aftrekbaar van de belastingen.

2. De rol van de gebruikers van de MBW
In de statuten is opgenomen dat organisaties die gebruik maken van de MBW, in de statuten “deelnemers” genoemd, het recht hebben op een zetel in het bestuur. Het is geen verplichting, maar een recht.
De stichting kent geen leden zoals bij een vereniging en daarom is deze bepaling opgenomen in de statuten zodat de gebruikers van de MBW zeggenschap hebben, en daarmee medeverantwoordelijkheid, over het gebruik van de MBW.

Kijk hier voor de volledige statuten